PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

Jiří Šumpík

Egyptská kartuš (egyptian cartouche)

Imageje zasvěcení do egyptské magie. Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev, které byly typické pro starověký Egypt - (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.). Naučíte se poznávat jednotlivá božstva egyptského panteonu, egyptské symboly a některé hieroglyfy.

Součástí semináře je zasvěcení 25 iniciačních karet, tj. celkem 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta. Mohou se tak zvýšit vaše léčitelské schopnosti.

Také dostanete zasvěcení - iniciací Yod, což je speciální zasvěcení, které otevírá srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

Všech 25 zasvěcení vám umožní zvýšit úroveň duchovního rozvoje. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují síly a energie, které řídí vesmír. Karty se mohou použít k meditacím, věštění (místo Tarotu), k léčení a k magickým účelům, nebo jako talisman. Karty vás ochraňují a ukazují směr duchovní cesty. Každý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem daných schopností a úkolů.

Po iniciaci obdržíte 25 karet se staroegyptskými symboly, zalaminované, zasvěcené s vámi a speciálně pro Vás.

Pro koho je zasvěcení vhodné:

Do Egyptské kartuše může být zasvěcen již absolvent kurzu Reiki 2.

Typ: Cena:
Uživatel Egyptské kartuše dálkové zasvěcení včetně osobně zasvěcených karet (karty jsou zalaminované) 2500,-Kč
Mistrovský stupeň - zasvěcení na dálku 2500,-Kč
Moji klienti, kteří u mě absolvovali Reiki 1 a Reiki 2 + kterékoli jiné zasvěcení mají 1. Stupeň Kartuše 2000,-Kč včetně karet
Certifikát a skripta obdržíte emailem.  

Informace pro zasvěcení:

ImagePo dohodě budete zasvěceni v kteroukoliv denní, nebo noční dobu ve vzájemně stanoveném čase. Před zasvěcením obdržíte e-mail s pokyny. Po zasvěcení skripta a poštou certifikát o absolvování kurzu.

 
 
|Úvod| |Kurzy| | Články s duchovní tematikou | |Svíčky||Léčení v pyramidě| |Kontakt|

© 2012 Lecitelstvihk.cz