PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

Jiří Šumpík

Kundalini Reiki

ImageJedná se o velmi silné léčivé energie, které jsou předávány mistrem postupně ve 3 stupních. Práce s těmito energiemi je velmi jednoduchá, bez znaků, jako např. Usuiho klasická Reiki. Kundalini Reiki Po zasvěcení se uvolní hlavní životní energie – kundaliní, která proudí přes čakry, které jsou při zasvěcení dále otevírány.

Kundalini Reiki čistí jemněhmotná těla, auru i duši a uvolňuje problémy ega. Po zasvěcení se zesilují kanály Reiki a probouzí se energie kundalini. Pročišťují a zvětšují se čakry a tím se posiluje energetický systém těla.

V zasvěcení se předává:
• Energetické vyrovnání
• Diamant Reiki
• Krystal Reiki
• DNA-Reiki
• Reiki na poporodní trauma
• Reiki prostorové
• Reiki pro minulé životy

Jednotlivá zasvěcení se dělají v rozmezí 7 dnů

Kundalini Reiki - I. stupeň:

Otevírá a čistí hlavní energetický kanál a umožňuje tak energii proudit. Po zasvěcení se kundaliní probouzí. Je vám otevřena 7. a 4. čakra čakra dlaní. Naučíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui-Reiki.

Kundalini Reiki - II. stupeň:

Zasvěcení zesiluje kanály Reiki. Je tu probuzena energie a oheň kundalini, jež dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) - a tím budete připraveni na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím dalšího stupně Kundalini Reiki. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn, hlavně tři spodní čakry. Budete umět přijímat tolik energie, kolik potřebujete.

Kundalini Reiki - III. stupeň - Mistr/Učitel:

Zasvěcení pouze pro mistry učitele. Energie velmi silně proudí, je otevřena základní čakra a celý energetický kanál. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení.
Mimo to se naučíte, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

Po dokončení tří stupňů Kundaliní Reiki obdržíte certifikát Mistr Kundalini Reiki. V prvních třech stupních se předávají hlavní vědomosti.

Potom následují tzv. boostery:
Booster 1 - (stupně 4, 5, 6)
Booster 2 - (stupně 7, 8 ,9)
Booster 3 - (stupně 10, 11, 12)

V Boosterech se již nepředávají další znalosti, jen se zesiluje energie. Za každý ucelený Booster obdržíte mistrovský certifikát.

Kundalini Reiki - Booster I.

Zasvěcení ve stupních 4 - 6 dále navýší energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Zdvojnásobí se energetická úroveň 2x. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini Reiki - Booster II.

S dalšími zasvěceními stupně 7 - 9 dosáhnete plné úrovně Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Uzavřením Kundalini Reiki Booster II. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini Reiki - Booster III.

Se zasvěceními stupně 10 – 12 dosáhnete úplné úrovně Kundalini Reiki, tedy té nejvyšší úrovně - energetická úroveň osminásobná. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí, včetně mystického osvícení. Kundalini Reiki vás harmonicky propojí s vesmírem, zaktivuje DNA a otevře jasnovidné schopnosti.

Pro koho je zasvěcení vhodné:

ImageZájemce o Mistra učitele Kundalini Reiki musí již být Mistr/Učitel v klasickém Usuiho systému (nebo Mistrem Karuna či Seichim Reiki).

Při absolvování Kundalini Reiki po částech je nutné dodržet vždy tři stupně jako celek. Tak že po absolvování prvních tří stupňů (s odstupem 7 dnů mezi zasvěceními) dostanete certifikát Mistra/Učitele.

Totéž platí i v případě jednotlivých Boosterů, z nichž každý obsahuje tři stupně. Certifikát dostáváte za každý ucelený Booster.

Pokud jste již Mistrem Reiki, pak je vhodnější, když budete Kundalini Reiki absolvovat v příslušných intervalech celou naráz - a v tomto případě obdržíte jeden certifikát za všech 12 stupňů Kundalini Reiki. Absolvování celé linie naráz má výhodu finanční slevy.

Typ: Cena:
Kundalini Reiki I. + II. + III. Stupeň 2500,-Kč
Kundalini Reiki Booster I - (stupně 4+5+6) 600,-Kč
Kundalini Reiki Booster II - (stupně 7+8+9) 600,-Kč
Kundalini Reiki Booster III - (stupně 10+11+12) 600,-Kč
Celá linie komplet – sleva 3600,-Kč
Skripta a certifikát obdržíte e-mailem.  

Informace pro zasvěcení:

Po dohodě budete zasvěceni v kteroukoliv denní, nebo noční dobu ve vzájemně stanoveném čase. Před zasvěcením obdržíte e-mail s pokyny. Po zasvěcení skripta a certifikát o absolvování kurzu.

 
 
|Úvod| |Kurzy| | Články s duchovní tematikou | |Svíčky||Léčení v pyramidě| |Kontakt|

© 2012 Lecitelstvihk.cz