PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

Jiří Šumpík

Ra Sheeba

Ra-Sheeba je velmi mocná součást dosažitelné univerzální léčivé energie.Je úplně odlišná od nejrozšířenějšího léčebného systému Usui Reiki a to zejména tím, že Reiki dosahuje jen do 3 dimenze a tím má v současné době omezené možnosti léčení a duchovního rozvoje. Energie Ra-Sheeba je mnohem silnější a svými vibracemi dosahujícími do 5 D má jiné možnosti. Tuto energii je velice těžké popsat, je potřeba ji prostě prožít a to jak předávající i jako příjemce. Až toto zažijete, tak teprve potom můžete přemýšlet, jak ji vyjádřit slovy.

ImageJedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Původ této energie nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli k možnost přístupu k této úrovni strážci. Jediný, kdo měl sílu tuto energii předat lidem, byl faraon. Po smrti faraona však bylo vše ztraceno, nakonec se ale tito strážci se vrátili, aby tuto energii udržovali. V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito "hlavní představitelé" opět vrátili na "jeviště", jsou opět připraveni tuto energii získat a předávat. Dnes by měla být mnohými udržována a je hodnotnou podporou vzestupu. Je to cesta průchodu z hmotnosti do věčnosti.

Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie "Ra" s "Sheebou"."Ra" s "Sheebou".

"Ra" označuje zdroj pocházející z centra Velkého Centrálního Slunce, "Sheeba" označuje sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženskou část této univerzální léčivé energie, která vede ke zdroji.

Jen pomoci "SHEEBY" dosáhneme na "RA" a najdeme naši pravou stezku domů... .

Energie Ra-Sheeba má vliv na čakerní systém, mění naše elektromagnetické pole, DNA, zvyšuje nám vibrace a světlo v našich tělech, zvyšuje naše spirituální schopnosti. Posiluje se naše fyzické, duchovní a astrální tělo. "Sheeba" ukazuje cestu k "Ra".

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Po zasvěcení do stupně uživatel obdržíte 12 symbolů, po zasvěcení do mistrovského stupně obdržíte dalších 11 symbolů a učení o tom, jak zasvěcovat své žáky.

Pro koho je zasvěcení vhodné?

Zasvěcení je pro ty, kteří na sobě nějakým způsobem pracují nebo absolvovali nějaký stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale i pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibracích, toto zjistím kyvadlem, intuicí a jinými technikami, Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni pro její přijetí.

Typ: Cena:
1. stupeň zasvěcení do uživatelského stupně 2000,-Kč / na dálku 1500,-Kč
2. stupeň zasvěcení do stupně Mistr/Učitel 2500,-Kč / na dálku 2000,-Kč
Certifikát a skripta obdržíte emailem.  

Zasvěcení na dálku:

Můžete být zasvěceni ve vzájemně dohodnutém čase, podmínky najdete na stránkách v sekci zasvěcení na dálku.

 
 
|Úvod| |Kurzy| | Články s duchovní tematikou | |Svíčky||Léčení v pyramidě| |Kontakt|

© 2012 Lecitelstvihk.cz