PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

Jiří Šumpík

Reiki

Je to vesmírná univerzální energie, která se nachází v prostoru kolem nás. Práce s touto energií v nás probouzí lásku ke všem bytostem a všemu, co nás obklopuje. Je to pozitivní vesmírná životodárná energie, která k nám přichází z univerza a kterou dostáváme darem, když o ní poprosíme. Slovo Reiki je složenina dvou japonských slov a znamená vesmírná životodárná energie, láska, život.

Reiki je jedna z nejjednodušších uzdravovacích metod. Jakmile Vám jednou Mistr Reiki otevře průtok této energie, bude Vašima rukama tato energie plynout, až do konce života. Po zasvěcení do prvního stupně se stanete „kanálem“ pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání energie Reiki.

Každý příjemce je harmonizován a celkově vyrovnáván. Je-li v některé oblasti těla energetická nerovnováha, dochází k onemocnění. K převodu energie dochází snadno - přiložením rukou na tělo. Práce s Reiki energií je vyjádřením lásky a úcty k druhému. S Reiki neprovádíte diagnózu, není třeba žádného lékařského vzdělání, ale základy anatomie bychom si měli zopakovat všichni.

Reiki působí na všech rovinách a tím přirozeně posiluje léčebný proces. Čím víc Reiki používáte, tím víc jste sami harmonizováni, jste vyrovnanější a zdravější.

Terapie Reiki pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie.

Reiki sjednocuje celou osobu - tělo, emoce, ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

ImagePříjemcem Reiki může být každý, kdo o poskytnutí vesmírné energie požádá. Přijetí této energie je aktem svobodné vůle, nikomu ji nevnucujeme. A jak se ta energie předává ? Předává se tak, že přiložíme ruce na druhého člověka, poprosíme o energii pro něj a už jenom vnímáme, jak energie proudí. Nesmíme však zapomenout na to, že musíme mít od této osoby souhlas k předávání energie. Předávejte Reiki vždy, když na to máte chuť a nikdy, když by jste si mysleli, že to musíte udělat. Reiki je natolik inteligentní, že nemůže uškodit, ale pouze prospět, člověk, který ji předává, je pouze prostředníkem, skutečným léčitelem je pak tělo i mysl přijímajícího, v němž Reiki samo spustí léčebné procesy. Tyto procesy pak fungují tak, že léčí nemocný orgán či část těla a energie jde sama vždy na to místo v těle, kde je jí nejvíce potřeba.

Vlastnosti Reiki

• podporuje přirozenou schopnost těla se léčit
• vitalizuje tělo i duši klienta i předávajícího
• obnovuje duševní rovnováhu a mentální pohodu
• funguje na všech rovinách - mentální, duchovní, nebo fyzické
• uvolňuje zablokovanou energii a napomáhá totální relaxaci
• čistí tělo od jedů
• přizpůsobuje se potřebám příjemce
• je účinná pro zvířata i rostliny
• je velmi příjemná celostní léčebná metoda
• zvyšuje vibrace a tím tělu přidává životní energii

ImagePřiložením svých rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády. Energii Reiki lze využít pro všechny účely (tedy nejen na léčení nemocí), za všech podmínek a ve všech situacích. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda. Je však důležité upozornit, že Reiki je nutné v mnoha případech považovat pouze za doplňkovou a podpůrnou léčebnou metodu a při její aplikaci je nutné brát v potaz klasickou medicínu – asi by nebylo příliš vhodné pokusit se skrze Reiki vyléčit např. akutní zánět slepého střeva, zde je opravdu na místě chirurgický zákrok, nicméně při doléčení takového zdravotního problému je Reiki vhodnou metodou, jako i pomocí při prevenci. Ve světě je léčení pomocí Reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už Reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

Má cesta k Reiki

Do Reiki 1 st. jsem se nechal zasvětit v roce 2005, poté co jsem krátce před tím absolvoval Reiki terapii, která probíhala tak, že jsem si lehl oblečený na lůžko a mistr Reiki mi přikládal při tlumené hudbě ruce na tělo a bylo to velmi příjemné. Mým velkým překvapením však bylo, že jsem druhý den překypoval energií a cítil jsem se velmi dobře.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl postupně absolvovat další semináře. Na základě dlouhodobých zkušenosti tvrdím, že tyto semináře by měl absolvovat každý člověk, jelikož pokud je správně a poctivě do Reiki zasvěcen, výrazně se mění k lepšímu nejen jeho chování a jednání k sobě i k druhým, ale hlavně jeho zdravotní stav.

Diplom mistr Reiki učitel jsem obdržel koncem roku 2006. Můj mistr Reiki je Irena Petráková , z Prahy, které jsem velmi vděčný za to, že mě přivedla na tuto cestu. Jako jeden z mála v ČR používám klasické zasvěcení s dechy, které je sice pro mistra obtížnější, ale zato pro žáka velmi účinné!

Semináře pořádám pouze pro 3-5 lidí, vyučuji i věci z klasického léčitelství a je mou povinností se žákům věnovat naplno. Každý zde má prostor na řešení svých problémů, které společně řešíme, pokud má žák zájem. Také je dostatek času na dotazy, pokud něco není jasné z probíraných témat.

Semináře jsou jednodenní, pracuji s žáky intenzivně.

STUPNĚ REIKI

1. STUPEŇ

Je úplným základem pro další práci s energií. Naučíte se pracovat na sobě a předávat energii ostatním. V prvním stupni jsou Vám během naladění otevřeny čtyři energetická centra (čakry):

Aktivace korunní čakry (7. čakra základní) Vás otevře k přijímání bezpodmínečné vibrace energie Reiki.
Aktivací čakry třetího oka (6. čakra základní) dojde k oživení Vaší intuice.
Aktivací krční čakry (5. čakra základní) získáte důvěru a otevře se dráha k Vašemu vyššímu vědomí.
Aktivací srdeční čakry (4. čakra základní) se Vaše srdce otevře neomezené lásce. Mezi prvním a druhým stupněm by měl být časový odstup minimálně 1 měsíc, protože po semináři dochází k 21 denní očistě.

Typ: Cena:
Cena kurzu Reiki 1 osobně 1350,-Kč
Zasvěcení na dálku do Reiki 1 800,-Kč

2 STUPEŇ

Dochází k iniciaci dlaní obou rukou, celého páteřního kanálu, korunní čakry a chodidel obou nohou. Učíte se pracovat s prvními 3 mocnými symboly spojenými s Reiki druhého stupně. Použitím symbolů a technik se proudění Reiki mnohonásobně zesílí. Díky zvýšené účinnosti jsou sezení mnohem kratší (cca 20-30 min) ale účinek daleko vyšší. Urychluje se proces sebeuvědomění. Dají se pozitivně ovlivňovat karmické vzorce úzkosti, závislosti a ostatní mentálně psychické poruchy všeho druhu. Poslední zásadní technikou Reiki druhého stupně je nejmnohostrannější. Naučíte se zasílat energii na jakoukoliv vzdálenost. Léčit druhé, posílat energii ke zkouškám. Z minulosti léčit dosud nepřijatá traumata, či nesrovnané vztahy. Naučíte se chránit sami sebe, svůj majetek,chránit situace a chránit lidi na kterých vám záleží.

Typ: Cena:
Cena kurzu Reiki 2 2350,-Kč
Cena zasvěcení na dálku 1700,-Kč

2. STUPEŇ - ROZŠÍŘENÝ

Prohloubení vědomostí o práci s Reiki, meditace, čištění vlastního těla, další symboly i nepřímo spojené s Reiki. Prohloubení vědomostí o systému čaker, jejich harmonizace a léčení.

Typ: Cena:
Cena kurzu rozšířené Reiki 2 700,-Kč
Cena zasvěcení na dálku 500,-Kč

3. STUPEŇ

Je to mistrovský stupeň. Stát se Mistrem Reiki vyžaduje - učení), být dokonale sladěn s Reiki energií a vnitřně být přesvědčen, že třetí stupeň je další životní cestou, kterou se ubíráte v tomto životě. Lze jej rozdělit na zasvěcení III. Stupně - mistr léčitel a III. stupeň mistr učitel, kde se žák učí nejen mnoho dalších znaků, ale i zasvěcovací techniky a práci s energií.

Typ: Cena:
Cena kurzu 3. stupeň mistr léčitel 4000,-Kč
Cena zasvěcení na dálku 3200,-Kč
Cena kurz mistr učitel 8000,-Kč
- dvoudenní individuální výuka, na dálku se neprovádí  
 
 
|Úvod| |Kurzy| | Články s duchovní tematikou | |Svíčky||Léčení v pyramidě| |Kontakt|

© 2012 Lecitelstvihk.cz