PŘÍRODNÍ LÉČENÍ

Jiří Šumpík

Shamballa 1024

Shamballa 1024 je léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a Průvodcem, který se jmenuje Joelle (Joelle of Sirus B, Senior Medical Officer, Galactic Federation New Jerusalem Starship) Channelovala ho June Stephansen v roce 2003.

Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech, a 4 stupeň je Mistrovským stupněm. Tento systém je určen k léčení všech, kteří vibrují ve všech možných energetických spektrech. Když se tento léčebný systém vytvářel, byly tu názory jako, že Shamballa 1024 je jenom pro ty, kteří už vibrují ve vyšších energetických spektrech.

Já už zastávám ale jiný názor: Je pro všechny a jeví se mi jako takzvaná jízdenka k Vzestupu. Kdo souhlasí, aby byl léčen s Shamballa 1024, ten si ji vlastně našel sám a chce jít ve svém procesu dál. V této chvíli nás není ještě mnoho, kteří vibrují v těchto vyšších spektrech této nové energie, ale denně je nás čím dál víc. Jedná se tu o lidi, kteří postupují v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze (3D) do čtvrté, nebo možná do páté dimenze, anebo tam již jsou (můžeme tu mluvit o „vzestupu planety a nás"). Zatímco naše Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé se chápou této své šance a vzestupují s ní, jiní si zvolili zůstat radši ve vibraci 3D.

Reiki byla po mnoho desítek let vynikající v léčení všech lidí. Nyní, kdy čím dál víc lidí vzestupuje, jsou potřeba jiné léčebné metody. Symboly Shambally 1024 kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci a také ty, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné!

Při práci se Shamballou je potřeba mít vědět to, že při léčení klasické nemoci dochází také k procesu hlubokého čištění podvědomí a současně fyzického těla, a to se všemi projevy i nepříjemnými) této transformace. Aby mohla nemoc z těla odejít, vše musí vyplavat na povrch. Tyto negativní emoce z minulosti je potřeba přijmout a nechat je z těla odejít. Nejlépe v meditaci zaměřit pozornost na svůj dech, vědomě uvolňovat své tělo a emoce, které odchází přijmout a nechat je odejít. Nebojte se, jakmile emoce odejdou, pocítíte blažený pocit z uvolnění a bude vám dobře.

Léčení Shamballou 1024 probíhá v širokém spektru,ošetřuje a léčí člověka celistvě.
Napravuje disharmonie ve fyzickém těle a v tělech jemnohmotných. Transformuje negativní emoce,které jsme si sami vytvořili v sobě a kolem sebe.

Zasvěcení do Shambally 1024 zahrnuje 1024 symbolů ve 4 stupních, které se předávají (nahrávají se) do aury (energetických těl) člověka telepatickou cestou. Tyto symboly umožňují navázat propojení se Shamballou a jejími bytostmi. A následně se stahují takové druhy léčivých energií, které jsou pro daný záměr nejúčinnější.
To platí i pro Shamballa 2002, 3110, kde se jedním zasvěcením předají všechny symboly daného systému najednou.

Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.

Obsahuje 3 důležité energie, části:

- univerzální životní energie (Reiki).
Toto je energie, která protéká všemi bytostmi, i předměty ve Vašem okolí. Je to energie, která tvoří a dává život. Všechno a každý je tvořen touto energií. Je to energie lásky. Láska je její hnací síla.

- Mahatma energie neboli JÁ JSEM přítomnost.
To je spíše vnímání sama sebe, než rozeznání zdroje. Tím není myšleno, že jste odděleni od ostatních. Skutečnost je taková, že klíč k jednotě je ve Vás samých. Je to znovupoznání, kdo ve skutečnosti jste, Vaše celistvost. To je jedna z nejmocnějších energií, čistá láska. Říká se, že je to nová energie lidstva, která je přístupná od harmonické konvergence (pozn. překladatele - 16./17. srpna 1986), aby otevřela pro Zemi novou cestu bytí. Když do sebe nakouknete a najdete celistvost a jednotu, potom poznáte, že všechno a každý je částí Vás. Že jste součástí všeho a každého. Vše je jednota.

- Energie nanebevzatých mistrů.
Nanebevzatí Mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě a vyučují lidstvo. Jejich úmysl je podpořit nás a Gaia (naši planetu Zemi) v naší spirituální evoluci.

ZASVĚCENÍ do Shamballa 1024

Přes své Vyšší Já s pomocí kyvadla a vibrační tabulky zjistím u zájemce o toto zasvěcení dosaženou vibrační úroveň a v poslední době mi vychází, že není podmínkou mít nějaké jiné zasvěcení. Většinou stačí, že nějak duchovně na sobě pracují. Donedávna platilo, že zasvěcení mohl přijmout pouze absolvent II. st. Reiki. Takto zjistím, do jaké úrovně (stupně) je zájemce připraven přijmout tyto energie. Před zasvěcením vyčistím každého žáka SRT, a tím dojde k pozvednutí jeho vibrační úrovně, odstraní se bloky a překážky v příjmu zasvěcení a pro další práci s energií Shamballa 1024.

Možnosti zasvěcení:

Typ: Cena:
1. stupeň 700,-Kč na dálku
1. a 2. stupeň 1200,-Kč na dálku
1. až 3. stupeň 1400,-Kč na dálku
1. až 4. stupeň 2000,-Kč na dálku
Při zasvěcování s osobní účastí je cena stanovena dohodou. Skripta a certifikát emailem.
 
 
 
|Úvod| |Kurzy| | Články s duchovní tematikou | |Svíčky||Léčení v pyramidě| |Kontakt|

© 2012 Lecitelstvihk.cz